RINTALA EGGERTSSON ARCHITECTS

FILTER

Gran, Norway
Gran Kommune
Permanent Installation
Completed 2013

Filterprosjektet er resultatet av en tverrfaglig prosess som ble pa?begynt høsten 2011 da Sven Sandvik, folkehelsekoordinator i Gran kommune, tok kontakt med Norsk Form, for a? drøfte muligheten for et samarbeid om tiltak til økt fysisk aktivitet for skolebarn. Sandvik hadde tanker om et pilotprosjekt knyttet til skoleveier i kommunen slik at flere barn og unge ble stimulert til a? velge a? ga? eller a? sykle fremfor a? bli kjørt til skolen.